{"id":"16","baslik":"\u0130\u00c7 MEKAN MERD\u0130VEN","icerik":"

    Özel alanlarda gerekli olan tasar\u0131msal ve göze hitap eden ürünleri minimastik görsellikle beraber paslanmaz çelik ve cam\u0131n bulu\u015fmas\u0131 ile ortaya ç\u0131kart\u0131yoruz. \u0130stenilen alanlarda yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z uygulamalar hem görsel bir zevk veriyor hemde kullan\u0131m amac\u0131 sayasinde kullan\u0131c\u0131lar\u0131n rahatl\u0131\u011f\u0131na kolayl\u0131k sa\u011fl\u0131yor. Bu çal\u0131\u015fmam\u0131zda talep do\u011frultusunda cam paneller içerisine korkuluklar\u0131 cam ve yürüme yollar\u0131 panelleri paslanmaz çelik ürün kullan\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r.<\/p>\r\n","ozet":"","userfile":"cephe1.jpg"}