{"id":"22","baslik":"K\u00d6PR\u00dc KORKULUK","icerik":"

   Bak\u0131rköy sahil yolunda merkezi güzergah üzerinde bulunan sahil yolu köprü çal\u0131\u015fmas\u0131nda yapm\u0131\u015f oldu\u011fumuz korkuluk çal\u0131\u015fmas\u0131. Görsellik ve dayan\u0131kl\u0131l\u0131k aç\u0131s\u0131ndan önem arz eden bu yap\u0131n\u0131n tüm üretimi firmam\u0131z bünyesinde yap\u0131lm\u0131\u015f olup montaj\u0131da alan\u0131nda deneyimli ekiplerimiz taraf\u0131ndan sa\u011flanm\u0131\u015ft\u0131r. 1200 metre uzunlu\u011funda ki çal\u0131\u015fma alan\u0131 boyunca dikme ankraj, lazer kesim, kaynak, galvaniz ve montaj uygulamalar\u0131m\u0131z sonucunda Bak\u0131rköy sahil yoluna güzel bir yap\u0131 kazand\u0131rman\u0131n mutlulu\u011funu ya\u015famaktay\u0131z.<\/p>\r\n","ozet":"Bak\u0131rk\u00f6y sahil yolu k\u00f6pr\u00fc \u00fcst\u00fc korkuluk.","userfile":"prolazerkesimbak\u0131rk\u00f6y.jpg"}