{"id":"24","baslik":"AKSA JENERAT\u00d6R","icerik":"

   Jeneratör ve enerji sektöründe Türkiyemizin ve dünyan\u0131n önemli markalar\u0131ndan biri olan milli gururumuz AKSA Jeneratörün yak\u0131t tank\u0131 tedarikçisi olmaktan büyük mutluluk duymaktay\u0131z. Bu geli\u015fen ve önemli bir konumda bulunan sektörde kalitemizle hizmet vererek mü\u015fteri memnuniyetine katk\u0131 vermek bizim için gurur verici bir süreçtir. Lazer kesim, büküm ve s\u0131zd\u0131rmaz kaynak i\u015fçili\u011fimizin ard\u0131ndan son kontrol ve boya i\u015flemleri ile birlikte ürün teslimata haz\u0131r bulunmaktad\u0131r. Ayl\u0131k minimum 150 tank kapasitesi ile çal\u0131\u015fmakta bulunan üretim band\u0131m\u0131z y\u0131ll\u0131k 2500 tank kapasitesine ç\u0131kmaktad\u0131r.<\/p>\r\n","ozet":"Aksa Jenerat\u00f6r Yak\u0131t Tank\u0131","userfile":"AKSA_JENERAT\u00d6R_PROLAZER.jpg"}