{"id":"25","baslik":"3 HAVAL\u0130MANI ","icerik":"

     3 Havaliman\u0131 Mock-Up çal\u0131\u015fmam\u0131z tüm \u0130GA çal\u0131\u015fanlar\u0131 ve denetlemenleri taraf\u0131ndan takdir toplam\u0131\u015ft\u0131r. Çok k\u0131sa bir süreç içerisinde 3 ekip taraf\u0131ndan 30 çal\u0131\u015fan\u0131m\u0131z ile say\u0131n Ba\u015fbakan\u0131m\u0131z B\u0130NAL\u0130 YILDIRIM'\u0131n ziyaretine haz\u0131r bir \u015fekilde kurulmu\u015ftur. Yürüyen yol alt karkas ve ankraj çal\u0131\u015fmalar\u0131, yürüyen yol ana karkas dikmeleri, cam giydirme, yer dö\u015femesi, billbord kasa uygulamas\u0131, yürüyen yol koruma band\u0131, cephe kaplamas\u0131 ve irili ufakl\u0131 lokal i\u015flemler. Bu büyük projede say\u0131s\u0131z katk\u0131m\u0131z\u0131n bulunmas\u0131ndan ve bulunacak olmas\u0131ndan büyük k\u0131vaç duymaktay\u0131z.<\/p>\r\n","ozet":"3 HAVAL\u0130MANI MOCK-UP \u00c7ALI\u015eMASI","userfile":"3havaliman\u0131_prolazer.jpg"}