{"id":"27","baslik":"\u015e\u0130LE-A\u011eVA OTOYOL \u00dcZER\u0130 KORKULUK \u00c7ALI\u015eMASI","icerik":"

     Türkiye'de yap\u0131m\u0131 süren projeler aras\u0131nda en geni\u015f kapsaml\u0131 kilometre alan\u0131na sahip Yavuz Sultan Selim Köprüsüne ba\u011fl\u0131 otoyol, köprü, tünel, viyadü\u011f ve yan yollar çal\u0131\u015fmalar\u0131nda PRO LAZER KES\u0130M A.\u015e. olarak katk\u0131da bulunmaktay\u0131z. \u0130\u015f bu kapsamda yap\u0131lan bu yollar\u0131n \u015e\u0130LE ile A\u011eVA aras\u0131ndaki 120 kilometrelik güzergahta ki köprü, viyadü\u011f ve refüjler ba\u015fta olmak üzere gereksinim duyulan tüm alanlarda tecrübeli saha ekiplerimiz ile korkuluk i\u015flemlerini gerçekle\u015ftirmeye devam emekteyiz. Yap\u0131m a\u015famalar\u0131m\u0131z\u0131 instagrem ve facebook hesaplar\u0131m\u0131zdan takip edebilirsiniz. <\/p>\r\n","ozet":"\u015eile ile A\u011fva aras\u0131nda yap\u0131m\u0131 s\u00fcren Yavuz Sultan Selim K\u00f6pr\u00fcs\u00fc ba\u011flant\u0131l\u0131 otoyol \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda ki korkuluk \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z.","userfile":"PROLAZER_\u015e\u0130LE_A\u011eVA_KORKULUK.jpg"}