{"id":"28","baslik":"15 TEMMUZ \u015eEH\u0130TLER K\u00d6PR\u00dcS\u00dc","icerik":"

    Türkiyemizin ve dünyan\u0131n her zaman imrenerek bakt\u0131\u011f\u0131 Bo\u011faziçinin en nadide eserlerinden biri olan 15 Temmuz \u015eehitler Köprüsünün üst yol bariyerlerini fabrikam\u0131zda üretmi\u015f bulunmaktay\u0131z. \u0130sim de\u011fi\u015fikli\u011finin 1 y\u0131l dönümünde ki aç\u0131l\u0131\u015fta hizmete sunulacak bu proje kapsam\u0131nda PRO LAZER KES\u0130M A.\u015e. olarak bir katk\u0131da taraf\u0131m\u0131zdan sa\u011flanm\u0131\u015ft\u0131r. Çal\u0131\u015fma alan\u0131 ve insan ula\u015f\u0131m\u0131 kalitesi bak\u0131m\u0131ndan tüm testlerden geçen bariyer sisteminde s\u0131ras\u0131 ile a\u015fa\u011f\u0131da ki i\u015flemler yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r.<\/p>\r\n\r\n