{"id":"29","baslik":"DI\u015e CEPHE ANKRAJ S\u0130STEM\u0130","icerik":"

     Son y\u0131llarda özel projelerde kullan\u0131lmakta olan cam a\u011f\u0131rl\u0131kl\u0131 d\u0131\u015f cephe kaplama sistemleri ülkemizde de geni\u015f bir ilgi görmü\u015ftür. Gerek görsellik gerek ise modernizmi yans\u0131tan bu sistemde cam panelleri yerine sabitlemek, beton bölümlerle ba\u011flant\u0131lamak ve di\u011fer gereksinimli parçalar\u0131 bir arada tutumak için ankraj sistemine ihtiyaç duyulmaktad\u0131r. Genellikle ST 37 malzemenin kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bu ürünler sonras\u0131nda galvanizleme i\u015flemine tabi tutulur. Bu üretimimiz ise bu alanda "EL\u0130T STATÜ" dedi\u011fimiz paslanmaz çelik malzeme ile üretilmi\u015ftir.<\/p>\r\n\r\n

      Lazer kesim, cnc büküm ve t\u0131rt\u0131llama sisteminden sonra ülkemizde çok az firmada bulunan "KAL\u0130TEL\u0130 KAYNAK SERT\u0130F\u0130KASI" kalitesinde ki argon kaynak i\u015fçili\u011fimiz itibari ile polisajlan\u0131r ve son olarak paketlenip sevk edilir. PRO LAZER KES\u0130M A.\u015e olarak her zaman elit hizmet statüsüne ba\u011fl\u0131 kalm\u0131\u015f\u0131zd\u0131r. Bünyemizde sahip oldu\u011fumuz geni\u015f makine parkuru, kaliteli AR-GE, üretim birimleri ve personeli ile kesin ve sa\u011fl\u0131kl\u0131 i\u015f bitiri\u015fleri sa\u011flamaktay\u0131z.<\/p>\r\n","ozet":"Elit stat\u00fcde \u00fcretilen d\u0131\u015f cephe kaplama paslanmaz ankraj sistemi.","userfile":"prolazer_psl_ankraj.jpg"}