{"id":"31","baslik":"PATLAYICILARA DAYANIKLI SECURITY BOX","icerik":"

        Günümüzde ya\u015fanan terör ve bunun tarz\u0131nda ya\u015fan\u0131labilen sald\u0131r\u0131lara kar\u015f\u0131 yap\u0131lm\u0131\u015f bir koruyucu bölümdür. Emniyet gereksinimi olan ya\u015fam alan\u0131 ve özel mülk bölgelerinde çal\u0131\u015fan devlet personeli veya özel olarak tutulmu\u015f personelin korumas\u0131n\u0131 sa\u011flayan bu güvenlik odalar\u0131na taraf\u0131m\u0131zdan yeni bir  konsept yarat\u0131ld\u0131. Firmam\u0131z taraf\u0131ndan bu özel ürünün \u015fase bölümü yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Yüksek kalitede kaynak yapabilme sertifikam\u0131z\u0131n sa\u011flad\u0131\u011f\u0131 bu i\u015flemde kullan\u0131lan kaynak d\u0131\u015f\u0131nda bünyemizde sahip oldu\u011fumuz boru lazer kesim makinam\u0131zda uzman mühendislerimiz taraf\u0131ndan tasarlan\u0131p kesilmi\u015ftir. Bu tarz projelerde var olmak bizim için büyük bir önem te\u015fkil eder. Bu ürünün ham halini sosyal medya hesaplar\u0131m\u0131z dan takip edebilirsiniz.<\/p>\r\n","ozet":"Patlay\u0131c\u0131 ve delici sald\u0131r\u0131lara kar\u015f\u0131 dayan\u0131kl\u0131 ve koruyuculu g\u00fcvenlik odas\u0131.\r\n","userfile":"PROLAZERKES\u0130M_G\u00dcVENL\u0130K_ODASI.jpg"}