{"id":"34","baslik":"TP 2 ASANS\u00d6R PLATFORMU","icerik":"

      Asansör kurulum a\u015faöas\u0131nda gerekli olan "TP-2" motor kurulum platformu olan bu ürün sadece firmam\u0131z taraf\u0131ndan Türkiyede üretimde tek kurulu\u015ftur. Dayan\u0131kl\u0131l\u0131k, kaynak, test ve malzeme kaliteleri t  "YILDIZ TEKN\u0130K ÜN\u0130VERS\u0130TES\u0130"  taraf\u0131ndan kurul raporlu ve belgelidir. Bu "EURO STAND" belgeli ve profesyonel olarak kullan\u0131lmas\u0131 gereken ürün hem montaj s\u0131ras\u0131nda gerekli olan i\u015f güvenli\u011fini, montaj i\u015flem kalitesini artt\u0131rd\u0131\u011f\u0131 gibi kullan\u0131c\u0131lar\u0131nda ileriye dönük problem ya\u015famalar\u0131n\u0131 engellemektedir.<\/p>\r\n\r\n

        \u0130\u015flem s\u0131ras\u0131nda ihtiyaç duyulan lazer kesim, boru lazer kesim, argon kaynak i\u015fçili\u011fi, cnc büküm i\u015fçili\u011fi,  torna-freze i\u015fçilikleri ile birlikte montaj i\u015flemleri ile tüm ürün fabrikam\u0131zda bizim güvencemiz ile haz\u0131rlanmaktad\u0131r.  Pro Lazer Kesim A.\u015e olarak yüksek kalitede ki i\u015fçili\u011fimizin yan\u0131nda profesyonel i\u015f ahlak\u0131 ve mü\u015fteri memnuniyetinide ön planda tutmaktay\u0131z.<\/p>\r\n","ozet":"ASANS\u00d6R MOTOR KURULUMUNDA GEREKL\u0130 \u0130SKELE","userfile":"MOTOR_TAKIM_\u0130SKELES\u0130.jpg"}