{"id":"35","baslik":"3 HAVAL\u0130MANI ","icerik":"

     Ülkemizin bugüne dek gerçekle\u015ftirmi\u015f oldu\u011fu en kapsaml\u0131 ve metre küp olarak en büyük projesinde biz PRO LAZER KES\u0130M A.\u015e olarak en görsel alan\u0131nda faliyet göstermekteyiz. Yakla\u015f\u0131k olarak 300 den fazla yürüyen yol ve merdivenlerin, cam ve paslanmaz kaplama i\u015flemleri sadece firmam\u0131z taraf\u0131ndan lazer kesim, cnc büküm ve montaj i\u015fçili\u011fi ile birlikte kullan\u0131ma haz\u0131r olarak yerlerine uygulamas\u0131 yap\u0131lmaya devam ediyor. \u0130GA bünyesinde yapm\u0131\u015f oldu\u011fumuz total de 1000 ton ve üzeri a\u011f\u0131r sanayii i\u015flemlerimiz d\u0131\u015f\u0131nda bu 300 ton paslanmaz i\u015fçili\u011fininde alt\u0131ndan tek bir sorun ya\u015famadan kalkman\u0131n mutlulu\u011funu ya\u015famaktay\u0131z.<\/p>\r\n","ozet":" Y\u00dcR\u00dcYEN YOL VE MERD\u0130VEN KAPLAMALARI","userfile":"prolazeriga.jpg"}