{"id":"37","baslik":"\u0130STANBUL YEN\u0130 HAVAL\u0130MANI","icerik":"

            \u0130stanbul Yeni Havaliman\u0131 apron bölgesinde bulunan tüm katlar\u0131n paslanmaz kamera direkleri firmam\u0131z taraf\u0131ndan imal edilmi\u015f ve montaj\u0131 yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Projenin tasarlanmas\u0131 ve imalata haz\u0131rlanma sürecinden sonra borular lazer kesim tezgahlar\u0131nda i\u015flenmi\u015f ve sonraki a\u015famalarda perçin tak\u0131m\u0131, kaynak, polisaj ve en son olarakta montaj edilmi\u015ftir. 600 adet den fazla kamera dire\u011fi montaj\u0131 hatas\u0131z olarak yap\u0131lm\u0131\u015f ve kullan\u0131ma aç\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Asansör kaplamalar\u0131, asansör kata ça\u011f\u0131rma pedestallar\u0131 yürüyen yol ve yürüyen merdiven paslanmaz kaplamalar\u0131 ve korkuluk gibi onlarca farkl\u0131 ürün tasarlan\u0131p yap\u0131lm\u0131\u015f ve kullan\u0131ma sunulmu\u015ftur. Bu ürünlerin görsellerini \u0130NSTAGRAM sayfam\u0131zdan görebilirsiniz. Bunun gibi yüzlerce tasar\u0131msal ürünlerde firmam\u0131zdan en üstün kalite ko\u015fullar\u0131nda üretilmeye devam etmektedir.<\/p>\r\n","ozet":"PASLANMAZ KAMERA D\u0130REKLER\u0130","userfile":"f7c4efd4-991d-478b-a682-1ec339e50f54.JPG"}