{"id":"39","baslik":"ANTALYA \u00dcST GE\u00c7\u0130T","icerik":"

    Antalya Kepezde Hüseyim Ak \u0130lkokulu önünde bulunan Metro projesi yaya üst geçidi paslanmaz köprü korkuluklar\u0131 firmam\u0131z taraf\u0131ndan yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. A kalite paslanmaz malzemenin kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bu projede paslanmazya dayan\u0131kl\u0131 d\u0131\u015f mekan paslanmaz boru ve lazerde kesilmi\u015f sac plakalar ile birlikte en üst seviyede kaliteli argon kaynak i\u015fçili\u011fi uygulan\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Görsel kalitesinin yan\u0131nda uzun y\u0131llar dayanacak ve görselli\u011fini bozmayacak birsistem ile tasarlan\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Tüm bu i\u015flemler s\u0131ras\u0131nda analizlerde akdeniz bölgesinde ki nem ve tuzluluk oranlar\u0131 gibi faktörler ile yaya geçi\u015fleri ve okul önü olmas\u0131 sebebi ile bu tür analizlerde göz önüne al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131r. Bunun gibi yüzlerce faktör biz "PRO LAZER KES\u0130M A.\u015e." taraf\u0131ndan teknik ekiplerimiz taraf\u0131ndan her daim dü\u015fünülüp uzun y\u0131llar kalitesini korumas\u0131n\u0131 amaçlamaktad\u0131r.<\/p>\r\n\r\n

Tasar\u0131m, analiz ve uygulamalar a\u015fa\u011f\u0131da bulunan sisteme göre uygulanm\u0131\u015ft\u0131r.<\/p>\r\n\r\n

  \r\n\t
 1. \u0130stenilen uygulama alan\u0131 analizi<\/li>\r\n\t
 2. Direnç ve dayanma kapasitesi<\/li>\r\n\t
 3. Projelendirme<\/li>\r\n\t
 4. Ürün kullan\u0131m alan\u0131 ve kalite saplamas\u0131<\/li>\r\n\t
 5. Tasar\u0131m ve projelendirme<\/li>\r\n\t
 6. Lazer kesimli imalat<\/li>\r\n\t
 7. Argon kaynakl\u0131 imalat ve üretim<\/li>\r\n\t
 8. Klite kontrol ve direnç testi<\/li>\r\n\t
 9. Paketleme ve sevkiyat<\/li>\r\n\t
 10. Ürün teslim al\u0131m\u0131 ve kalite kontrolü<\/li>\r\n\t
 11. Montaj<\/li>\r\n\t
 12. Son kullan\u0131m testi ve onay\u0131<\/li>\r\n<\/ol>\r\n","ozet":"ANTALYA \u00dcST GE\u00c7\u0130T PASLANMAZ KORKULUK","userfile":"ANTALYA_K\u00d6PR\u00dc.JPG"}