{"id":"40","baslik":"ZORLU AVM","icerik":"

                \u0130stanbulun güzide mekanlar\u0131ndan biri olan ZORLU AVM CENTER da ara bölme ve ek kat düzenleme program\u0131nda 300 tonluk ikiri\u015f ve ek bölme i\u015flemleri taraf\u0131m\u0131zca gerçekle\u015ftirilmektedir. 12 metrelik tek parça kiri\u015f ve kolonlardan üretilen, lazer kesim ve robot kaynak teknolojilerinin kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bu ürünler sertifikal\u0131 onaylardan geçmi\u015f ve ekiplerimiz taraf\u0131ndan yerinde montaj i\u015flemlerine ba\u015flan\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Tüm \u0130SG ve kalite prodüdürlerinden onay olan bu i\u015flemler insan güvenli\u011fi ve uzun vadeli sa\u011fl\u0131kl\u0131 ya\u015fam ve kullan\u0131m alanlar\u0131na uygundur.<\/p>\r\n\r\n

              PRO LAZER A.\u015e. olarak bu i\u015flemlerin ilk an\u0131ndan teslim ve kullan\u0131m sürecine kadar tüm hizmetlerin taraf\u0131m\u0131zdan temin edilmesi hem bize hakl\u0131 bir onur ve mutluluk vermi\u015ftir. Pro Lazer A.\u015e. olarak bunun gibi onlarca önemli projede tercih edilmek bize ayr\u0131 bir ba\u015far\u0131 potansiyelide vermektedir.<\/p>\r\n","ozet":"ZORLU AVM \u00c7EL\u0130K KONSTR\u00dcKS\u00dcYON \u0130\u015eLEMLER\u0130 VE MONTAJI","userfile":"b7c201f2-f6a2-4cfb-af00-faf16db2c776.JPG"}