{"id":"41","baslik":"\u0130ZM\u0130R KAR\u015eIYAKA AVM","icerik":"

       \u0130zmir  Kar\u015f\u0131yakada yap\u0131lan KAR\u015eIYAKA AVM bünyesinde bulunan 30 adet iç ve d\u0131\u015f yürüyen yol ve merdivenlerin koruyucu karkas ve yan kaplamalar\u0131 taraf\u0131m\u0131zca yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. \u0130ç mekanlarda 304 kalite, d\u0131\u015f mekanlarda 316 kalite paslanmaz plakalar ile yap\u0131lan bu i\u015flemler taraf\u0131m\u0131zca geli\u015ftirilen özel demonte sistemi ile tak\u0131lm\u0131\u015f olup ar\u0131za an\u0131nda kolayca sökülüp tak\u0131larak çal\u0131\u015fan servis elemanlar\u0131na kolayl\u0131k sa\u011flamaktad\u0131r. Bunun ile birlikte AVM yönetimininde maliyet yüklerini minimuma indirgemi\u015f bulunuyor.<\/p>\r\n\r\n

      \u0130ç hizmetlerde kullan\u0131lan 20 asansöründe tavan, yan duvar, zemin ve ayd\u0131nlatmalar\u0131da taraf\u0131m\u0131zdan yap\u0131lm\u0131\u015f olup yine merdivenlerde ki gibi özel sistemler sayesinde rahat sök ve tak i\u015flemleri yap\u0131labilmektedir. Bu büyük ve de\u011ferli projede katk\u0131da bulunmak bizleri son derece mutlu etmekte ve güzel \u0130ZM\u0130Rimize hay\u0131rl\u0131 olms\u0131n\u0131 dileriz.<\/p>\r\n","ozet":"Y\u00dcR\u00dcYEN MERD\u0130VEN KAPLAMA","userfile":"df4ed9f1-592b-4b89-a414-3a47bd720175.JPG"}