{"id":"42","baslik":"KABATA\u015e MAHMUTBEY METRO \u0130STASYONLARI","icerik":"

         \u0130stanbulun en önemli projelerinden biri olan metro projesinde bulunan 7 istasyon taraf\u0131m\u0131zca yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Merdiven, korkuluk, asansör kaplamalar\u0131, süpürgelik ve paslanmaz\u0131n oldu\u011fu iç ve d\u0131\u015f tüm mekanlar. ALARKO grubu bünyesinde yürüttü\u011fümüz bu i\u015flemlerde en kaliteli ürünler ile birlikte tüm yap\u0131lan i\u015flemler ve ürünler sertifikal\u0131 ve kalitelidir. <\/p>\r\n\r\n

        Bu projede de bulunmak biz PRO LAZER A.\u015e ailesini mutlu etmi\u015f ve bu gururun hakl\u0131 sevincini ya\u015famam\u0131za vesile olmu\u015ftur. Firmalar\u0131n büyük projelerde bizi tercih etmelerinde ki en büyük etkenlerden olan AR-GE departman\u0131m\u0131z\u0131n eksiksiz sertifikal\u0131 donan\u0131m yetkileri ve Türkiyede birçok bu i\u015flerle ilgili olan firmalar\u0131n sahip olmad\u0131\u011f\u0131 uluslar aras\u0131 belgelendirme ve e\u011fitim hizmetleridir.<\/p>\r\n","ozet":"METRO \u0130STASYON K\u00dcPE\u015eTE, ASANS\u00d6R VE MERD\u0130VEN KAPLAMALARI","userfile":"f8fa4cf5-d67b-4c0d-a767-9fd04fb7e3d9.JPG"}